Afspraken formulier algemene voorwaarden

Als je online een afspraak maakt middels het formulier op onze website zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Deze worden hieronder beschreven. Mocht er onduidelijkheid over bestaan dan horen wij dat graag. Je kunt contact opnemen via de volgende kanalen:

Mejale
Kenbelstraatje 25
4711 CC Sint Willebrord

06 – 28 07 06 86
info@mejale.nl

Algemene voorwaarden

  1. U gaat akkoord met het opslaan van uw gegevens als u het formulier invult.
  2. U gaat akkoord met de opname in ons klantenbestand
  3. U gaat akkoord met het krijgen van acties en promoties via het door u opgegeven e-mailadres
  4. Een afmelding korter dan 24 uur voor de afgesproken datum zorgt er voor dat u 100% van de behandeling verschuldigd bent.
  5. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Mejale melden.
  6. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mejale het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  7. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  8. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  9. Mejale moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  10. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4 tot en met 9 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.